BP vs FS :

By amin

تفاوت  Feasibility Study و  Business Plan در چیست؟  بعضی از کار آفرینان به درستی  نمی دانند  برای ارتباط برقرار کردن با شرکا، سرمایه گذاران، وام دهندگان، حامیان و خریداران بالقوه ایده های خود، نیاز به طرح توجیهی دارند یا طرح کسب و کار؟!؟! که اینجانب در اینجا تفاوت های این دو سند را به اجمال…

MY Books

By amin

:Contact US 22592140 9821+ :Contact US in Whatsapp 22592140 9890+ Address: Tehran, 8th Narenjestan St, Park Center About Marketing for a doctor is not different than it is for organizations such as Cleveland and Mayo Clinic; they market daily. While there are websites, brochures, news reports, press conferences, and other events that bring these organizations…

How to Being Trust

By amin

انحصاری شدن در بازار تراست شدن عبارتست از یک مفهوم در اقتصاد که از اتحاد سازمانها و شرکتهایی که دارای طیف مشابه و مرتبطی در تولیدات خود هستند حادث میگردد شرکتهای مذبور آنچنان به رهبران بازار تبدیل میشوند که امکان تراست شدنشان اجتناب ناپذیرست. اما نحوه عملکرد و استراتژی تراست ها ازین قرار است: تراست…

Ansof Matrix

By amin

ماتریس آنسوف ماتریسی است جهت طراحی ساختار مناسب برای استراتژی های بازاریابی و در اصل یک ابزار متداول در استراتژی بازاریابی است. براساس این ماتریس کسب و کارها تنها با تکیه بر 4 اصل یا استراتژی می توانند رشد کنند. 4 استراتژی ماتریس آنسوف عبارتند از : Market Penetration نفوذ در بازار Market Development توسعه…

Focus Group in R & D

By amin

گروه های متمرکز در تحقیقات و توسعه بازاریابی چیست؟ عبارتست از تشکیل گروهی متشکل از کارشناسان و صاحبنظران و ایده پردازان ای که حول یک محور و بحث مشخص برای تحقیقات بازار گرد هم جمع می شوند.اعضای این کمیته معمولا از 3 تا 10 نفر بسته به شرایط و موضوع بحث متغیر است.مدیر کمیته بحث…