Ansof Matrix

By amin

ماتریس آنسوف

ماتریسی است جهت طراحی ساختار مناسب برای استراتژی های بازاریابی و در اصل یک ابزار متداول در استراتژی بازاریابی است. براساس این ماتریس کسب و کارها تنها با تکیه بر 4 اصل یا استراتژی می توانند رشد کنند.

4 استراتژی ماتریس آنسوف عبارتند از :

Market Penetration

نفوذ در بازار

Market Development

توسعه بازار

Product Development

توسعه محصول

Diversification

تنوع کالا یا خدمت