BP vs FS :

By amin

تفاوت  Feasibility Study و  Business Plan در چیست؟  بعضی از کار آفرینان به درستی  نمی دانند  برای ارتباط برقرار کردن با شرکا، سرمایه گذاران، وام دهندگان، حامیان و خریداران بالقوه ایده های خود، نیاز به طرح توجیهی دارند یا طرح کسب و کار؟!؟! که اینجانب در اینجا تفاوت های این دو سند را به اجمال…

FS : Feasibility Study

By amin

دکتر سید محمد امین اولیایی اولین مشاور بازاریابی پزشکی در ایران مطالعات امکان سنجی نهایی (FS)، چیست ؟ مطالعات امکان سنجی نهایی (Feasibility Study)، پس از مرحله پیدایش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام می شود. این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما،…

How to Being Trust

By amin

انحصاری شدن در بازار تراست شدن عبارتست از یک مفهوم در اقتصاد که از اتحاد سازمانها و شرکتهایی که دارای طیف مشابه و مرتبطی در تولیدات خود هستند حادث میگردد شرکتهای مذبور آنچنان به رهبران بازار تبدیل میشوند که امکان تراست شدنشان اجتناب ناپذیرست. اما نحوه عملکرد و استراتژی تراست ها ازین قرار است: تراست…

Marketing Intelligence

By amin

هوش بازاریابی چیست؟ هوش بازاریابی عبارتست از استفاده از اطلاعات موجود برای اخذ تصمیمات استراتژیک سازمان ها. استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک اطلاعات مذکور را به مرور زمان از بازار پیش رو، رقبا و شرایط اقتصادی – اجتماعی- سیاسی کسب می کنند. در واقع هوش بازاریابی را میتوان اینگونه شرح داد که تمامی…

Smart Goals in Digital Marketing

By amin

اهداف هوشمند در بازاریابی دیجیتال Significant : قابل توجه بودن اهداف از اصلیترین شرایط امر است Measurable : اهداف میبایست قابلیت اندازه گیری داشته باشند Attainable : اهداف باید قابل دستیابی باشند Result–Based : اهداف میبایست قابل نتیجه گیری باشند Time Sensitive : اهداف میبایست حساس به زمانبندی باشند