How to Being Trust

By amin

انحصاری شدن در بازار تراست شدن عبارتست از یک مفهوم در اقتصاد که از اتحاد سازمانها و شرکتهایی که دارای طیف مشابه و مرتبطی در تولیدات خود هستند حادث میگردد شرکتهای مذبور آنچنان به رهبران بازار تبدیل میشوند که امکان تراست شدنشان اجتناب ناپذیرست. اما نحوه عملکرد و استراتژی تراست ها ازین قرار است: تراست…

Ansof Matrix

By amin

ماتریس آنسوف ماتریسی است جهت طراحی ساختار مناسب برای استراتژی های بازاریابی و در اصل یک ابزار متداول در استراتژی بازاریابی است. براساس این ماتریس کسب و کارها تنها با تکیه بر 4 اصل یا استراتژی می توانند رشد کنند. 4 استراتژی ماتریس آنسوف عبارتند از : Market Penetration نفوذ در بازار Market Development توسعه…

Marketing Intelligence

By amin

هوش بازاریابی چیست؟ هوش بازاریابی عبارتست از استفاده از اطلاعات موجود برای اخذ تصمیمات استراتژیک سازمان ها. استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک اطلاعات مذکور را به مرور زمان از بازار پیش رو، رقبا و شرایط اقتصادی – اجتماعی- سیاسی کسب می کنند. در واقع هوش بازاریابی را میتوان اینگونه شرح داد که تمامی…

Focus Group in R & D

By amin

گروه های متمرکز در تحقیقات و توسعه بازاریابی چیست؟ عبارتست از تشکیل گروهی متشکل از کارشناسان و صاحبنظران و ایده پردازان ای که حول یک محور و بحث مشخص برای تحقیقات بازار گرد هم جمع می شوند.اعضای این کمیته معمولا از 3 تا 10 نفر بسته به شرایط و موضوع بحث متغیر است.مدیر کمیته بحث…