Focus Group in R & D

By amin

گروه های متمرکز در تحقیقات و توسعه بازاریابی چیست؟ عبارتست از تشکیل گروهی متشکل از کارشناسان و صاحبنظران و ایده پردازان ای که حول یک محور و بحث مشخص برای تحقیقات بازار گرد هم جمع می شوند.اعضای این کمیته معمولا از 3 تا 10 نفر بسته به شرایط و موضوع بحث متغیر است.مدیر کمیته بحث…

Medical Branding

By amin

برندینگ پزشکی و دندانپزشکی . امور اجرایی در حوزه برندینگ پزشکی و دندانپزشکی : . مشاوره تخصصي و آكادميك راه اندازی  کسب و کارهای آموزشی ،پزشكي و دندانپزشکی . مشاوره تخصصي و آكادميك  جهت راه اندازي کسب و کارهای پزشکی و دندانپزشکی محور . مشاوره تخصصي و آكادميك جهت راه اندازی کسب و کارهای آموزشی…