بازاریابی پزشکان

احتراما در راستای مشاوره پیرامون پیاده سازی استراتژی های بازاریابی پزشکی و دندانپزشکی

صرفا مدیران بیمارستانها، کلینیک ها و مراکز پزشکی و دندانپزشکی

می توانند با شماره مستقیم ذیل در ساعات 10 الی 18 روزهای شنبه تا چهارشنبه تماس حاصل فرمایند:

…..

98-912-1956495+

info@smao.ir

drsmaol@gmail.com