بازاریابی پزشکان

احتراما در راستای مشاوره پیرامون پیاده سازی استراتژی های برندینگ و مارکتینگ و همچنین پروسه افتتاح مراکز پزشکی و دندانپزشکی

“صرفا مدیران بیمارستانها، کلینیک ها و مراکز پزشکی و دندانپزشکی”

می توانند با شماره مستقیم ذیل در ساعات 10 الی 18 روزهای شنبه تا چهارشنبه تماس حاصل فرمایند تا با کمال افتخار صدای گرم و دلنشین فرهخیتگان سپیدپوش را استماع و از بیانات ایشان کسب فضیلت نماییم.

باتقدیم احترام

دکتر سید محمد امین اولیایی

…..

98-912-1956495+

9821-22592140+

info@smao.ir

drsmaol@gmail.com